Prel Riksteaterföreningen förest.

Description: Ulla-Britt Svensson bokade på telefon 27 mars 2020
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 03 February 2021
Duration: 15.5 hours
End Time: 23:30:00 - Wednesday 03 February 2021
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 10:50:10 - Friday 27 March 2020
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry